• dansk

Aluminium - det grønne metal

Aluminium er et af de mest udbredte og anvendelige metaller i industrien eller blandt bilproducenter. Dette skyldes, at aluminium er et let metal, som kan opnå en høj styrke, hvilket er en afgørende fordel i fremstilling af fx biler.

Derudover har aluminium en række andre attraktive egenskaber, som ofte kan indarbejdes i den enkelte profilløsning og dermed bidrage til et endnu bedre og mere konkurrencedygtigt produkt.

Attraktive egenskaber ved aluminium:

 

Aluminium er et metal med mange fordele og egenskaber:

  • Lav vægt
  • Høj styrke
  • Formbarhed
  • Let at bearbejde
  • Korrosionsbestandighed
  • God evne til at lede varme og elektricitet

Aluminium er det mest udbredte metal i naturen. Omkring 8 procent af jordskorpen består af aluminium i form af forskellige mineraler. Udgangspunktet for industriel fremstilling af aluminium er mineralet bauxit. Bauxit består primært af oxider af aluminium, jern og silicium. Af bauxit udvindes aluminiumoxid, og via en elektrolyseproces udvindes det rene aluminium.

Reducer produktets vægt med aluminium

Aluminium er et let metal med en massefylde på 2,7 kg/dm³, hvilket svarer til en tredjedel af massefylden for stål. Alligevel kan det, med de rette konstruktioner, opnå en høj styrke. Det gør aluminium særligt anvendelig til at lave konstruktioner, der skal være stærke, men lette. En intelligent anvendelse af aluminium kan give en vægtreduktion på op til 300 kg i en mellemklassebil. For hver 100 kg vægtbesparelse falder brændstofforbruget med gennemsnitligt 0,35 liter/100 km, og udslippet af drivhusgassen CO2 falder med 0,9 kg/100 km.  

Aluminium - et metal med lang levetid

Takket være korrosionsbestandigheden og materialets styrke har produkter baseret på aluminium generelt lang levetid. Beregninger viser, at 75 procent af al aluminium, som nogensinde er produceret, stadig er i brug. Det må siges at være et bæredygtigt produkt. Aluminium kan anvendes om og om igen, uden at metallet mister sine unikke egenskaber.

Når aluminium omsmeltes anvendes højst 5% af den energi, der blev brugt i den oprindelige fremstilling af metallet. Dertil reduceres udslip af drivhusgasser med 95%. Dette er grunden til, at aluminiumskrot har en høj værdi – hvilket er et stærkt incitament til genanvendelse. Eksempelvis genanvendes i dag 95 procent af alt aluminium i personbiler. Blandt andet derfor kalder vi aluminium ’det grønne metal’. For at udnytte mulighederne for bedre ressourceudnyttelse har Sapa flere omsmeltningsanlæg placeret i 20 lande. På den måde kan vi sikre energieffektiv genanvendelse af aluminium.

Læs mere om genanvendelse  og bæredygtighed .

Sapa fremstiller skræddersyede specialprofiler til både store og små virksomheder. Vil du vide mere om vores produkter og services? Kontakt os!