• Eesti

Energia säästmine eri etappides

Symbol återvinning

Foto: energi

Pikemas perspektiivis hoiab alumiiniumi kasutamine palju energiat kokku. Selle metalli tootmiseks vajaliku üsna suure energiahulga teeb aga tihti mitmekordselt tasa alumiiniumist valmistatud toodete kergus ja funktsionaalsus.

Kergemad sõidukid tarbivad vähem kütust. Kergemaid tooteid on odavam transportida. Alumiiniumist elektrijuhtmete energiakadu on väiksem. Säästa saab veelgi rohkem, sest alumiiniumi saab kergesti ümber töötada. Selle ümbersulatamiseks läheb tarvis vaid 5% primaarmetalli tootmisele kuluvast energiast.

Säästmine praktikas
Kergemad sõidukid tarbivad vähem kütust. Järgnevalt on toodud vaid üks näide selle kohta, milline üks säästuarvutus tegelikkuses võib välja näha.

Autod
Tihti asendatakse autode terasest mootoriosad alumiiniumelementidega. On täiesti mõeldav, et nii saab sõiduki kaalu vähendada isegi kuni 100 kg võrra, mis tähendab, et 182 kg terast asendatakse 82 kg alumiiniumiga.

Juhul kui ei kasutata ümbertöötatud alumiiniumi või terast: alumiiniumosade tootmiseks kulub 2,740 MJ võrra enam energiat kui asendatavate teraselementide puhul. Ent auto kasutusea jooksul säästetakse tänu selle väiksemale kaalule 640 liitrit bensiini, mis aga võrdub tervelt 23 000 MJ-ga.

Juhul kui 90% alumiinium- ja terasosadest on valmistatud ümbertöötatud materjalist: alumiiniumelementide tootmiseks kulub vähem energiat kui terasosade puhul.

Energia ja keskkonna säästmine
Kui ei kasutata ümbertöötatud alumiiniumi ega terast: auto kasutusea jooksul tehakse kasutatud lisaenergia hulk tasa enam kui kaheksa korda. Alumiiniumi tootmiseks tekitatakse 100 kg rohkem CO2 kui terase tootmisel.

Lisandunud koormuse keskkonnale teeb mitmekordselt tasa vähenenud bensiinitarbimine: CO2 lastakse kogu auto kasutusea jooksul keskkonda umbes 1500 kg võrra vähem.