• Eesti

Ringlus ja ümbertöötamine

Illustration: kretslopp/återvinning

Umbes 8% maakoorest koosneb erinevate mineraalide kujul alumiiniumist. Nii on selle toormaterjali varud peaaegu piiramatud.

Boksiit on üks olulisemaid alumiiniumitootmises kasutatavaid tooraineid. Arvestuste kohaselt jätkub praeguse tootmistempo juures kaevandatavaid boksiidivarusid 200–400 aastaks. Siinjuures ei ole arvestatud ümbertöötatava materjali mahuga. Boksiit sisaldab alumiiniumoksiidi, mis maagist eraldatakse ja seejärel redutseeritakse elektrolüüsi abil alumiiniumiks (primaarmetall).

Katkematu ümbertöötamine

Põhimõtteliselt saab alumiiniumi lõpmatult ümber töötada ja aina uutes toodetes kasutada, ilma et selle kvaliteet langeks. Lisaks läheb ümbersulatamise käigus kaduma vaid mõni protsent sisendmaterjalist.

Kasutusringlusest kõrvaldatud alumiinium jõuab tagasi loodusesse alumiiniumoksiidina, mis esineb looduskeskkonnas loomulikus olekus. Ka kulub alumiiniumi ümbertöötamiseks märkimisväärselt vähe energiat: vaid 5% primaarmetalli tootmiseks vajalikust mahust.

Tänapäeval moodustab ümbertöötatud alumiinium (sekundaarmetall) umbes 25% kogu maailmas tarbitavast alumiiniumist..

Alumiiniumi sulatamine ettevõttes

Alumiiniumiringluse täielikuks kontrollimiseks on Sapa Profiler AB investeerinud ettevõtte enda ümbersulatustehase rajamisse Vetlandast väljaspool asuvasse Sjunneni. Seal sulatatakse ümber Sapa enda tehastest, varustajatelt ja klientidelt saabuv sorteeritud vanametall ning toodetakse silindrilisi alumiiniumiplokke, mida kasutatakse profiilide pressimiseks.