• Eesti

Keskkonnapoliitika

Sapa Profiler AB-s pööratakse keskkonnaküsimustele suurt tähelepanu. Ehk ei olegi see niivõrd kummaline ettevõtte puhul, mis on saanud alguse Smålandi piirkonna metsade rüpest. Meie keskkonnapoliitika on üks olulisemaid ettevõtte tegevust suunavaid tegureid. Selle kaudu väljendame me oma eesmärke ja taotlusi.

Olles aktiivselt kaasatud pürgimusse keskkonda kaitsta, aitab Sapa Profiler oma tegevusega kaasa jätkusuutliku ühiskonna arendamisele Eesmärk on viia keskkonnamõjud võimalikult madalale tasemele. Kehtivatesse seadustesse ja litsentsitingimustesse tuleks suhtuda kui miinimumnõuetesse.

Keskkonna kaitsmine on nii üksikisiku kui ka ühiskonna hea elukvaliteedi eeldus. Keskkonnahoidlikkus peab peegelduma kõigist meie tegevustest ja olema meie igapäevatööd iseloomustavaks jooneks.

Meie planeedi loodusressursid on piiratud. Seepärast tuleb näha vaeva ökoühiskonna rajamise nimel. Meie saame sellele kaasa aidata, sest alumiinium on kergesti ümbertöötatav materjal.

Hea tasuvus loob võimaluse teha tootmisesse ja toodetesse investeerimisel keskkonnasäästlikke ja praktilisi otsuseid. Tulemusrikkad keskkonnaalased pingutused rajavad omakorda aluse ettevõtte pikaajaliselt kasumlikuks tegevuseks.

Sapa Profiler AB on otsustanud:

  • pidevalt täiustada oma tooteid ja tootmisviise, lähtudes keskkonnahoidlikkusest; kaaluda investeeringute tegemisel põhjalikult, millised valikud on keskkonnasäästlikud, tehniliselt teostatavad ja majanduslikult otstarbekad;

  • säästa energiat, piirata keemiatoodete ja toorainete kasutamist ning püüelda igasuguste jäätmete hulga vähendamise poole;

  • õpetada ka oma töötajaid ettevõtte keskkonnaalaste eesmärkide elluviimises osalema;
    töötada ümber meie oma rajatiste profiilijäätmed ja pakkuda klientidele võimalust töödelda materjalide ümbersulatamisel tekkinud jäätmed;

  • propageerida klientide toodete kasutusea lõppedes alumiiniumprofiilide ümbertöötamist;
    nõuda tarnijatelt tõhusa ja keskkonnahoidliku lähenemise rakendamist;

  • edastada tõest ja avameelset teavet meie tegevuse keskkonnahoidlike tahkude kohta.

Vetlanda, 1. september 2006