• Eesti

Tervisekaitse ja ohutus

Tööohutus on tähtis
Tähelepanu keskpunktis on keskkond, tervis ja ohutus. Sapa poliitika on väga selge: meie tegevus peab aset leidma ohutul viisil, keskkonda austades ja inimeste tervise eest vastutust võttes.

Me peame jätkusuutlikku arengut tulevase kasvu kindlaks eeltingimuseks, mis suunab kõiki keskkonnamõjuga seonduvaid püüdlusi. Eeltoodu kehtib nii looduskeskkonna kui ka meie  sisekeskkonna osas. Sapa jaoks on keskkond, tervis ja kasumlikkus sama terviku erinevateks osadeks, mida ühtviisi tähtsaks peetakse.