• Eesti

Kvaliteedipoliitika

Sapa Profiler on turuliider suurepärase kvaliteedi tagamises ja lubatud tarnetähtaegadest kinnipidamises. Sapa pakutavad tooted ja teenused vastavad klientide nõuetele, kes just sel põhjusel meie ettevõtet eelistavad.

Kuidas aga eelkirjeldatut saavutada?

  • Kvaliteedi parendamisega tegeletakse järjepidevalt, nii et sellest on saanud meie igapäevase töö lahutamatu osa. Sapa eesmärk on väljastada täiesti veatuid, ilma ühegi defektita tooteid. Selle pikaajalise sihi aluseks on suhtumine, mille kohaselt vead on alati vastuvõetamatud. Meie kvaliteediuuendused jätkuvad ka siis, kui oleme saavutanud väga madala veataseme.

  • Sapas tähendab juhtimine tõsist kohustust kvaliteedi nimel vaeva näha. Ettevõtte kõikide astmete juhte hinnatakse muu hulgas kvaliteedieesmärkide saavutamisest lähtuvalt.

  • Iga töötaja vastutab oma töö kvaliteedi eest ja tööprotsessi väljundi kvaliteedi jälgimise eest. Püüame kõike kohe algusest peale õigesti teha.

  • Sapas ei ole võimalust valida suurema tööjõudluse ja parema kvaliteedi vahel: me pürgime mõlema poole.

  • Meie turundus- ja müügitegevus loovad inimestes ainult selliseid ootusi, millele meie tooted ka vastata suudavad.

  • Mis puutub kvaliteeti, siis ettevõttesisesed tarned osakondade ja tootmisüksuste vahel on täpselt sama olulised kui tarned klientidele.

  • Kaebustega tegeletakse võimalikult kiiresti ja tõhusalt. Viis, kuidas me kaebustele reageerime, näitab, mil määral me oma klientide eest hoolt kanname.