• Eesti

Ühises maailmas

Keskkond, tööohutus ja töötervishoid
Keskkonna, tööohutuse ja töötervishoiuga tuleb tegelda kõigis meie tegevusvaldkondades, et toimuks pidev muutus paremuse poole.

Genesis
Sapa tegevus põhineb Genesisel, mis on meie tõlgendus ja kohandus Toyota tootmissüsteemist. Grupi juhtkond on võtnud endale kohustuse kinnistada Genesis ühise organisatsioonikultuuri alusena meie tegevuse igasse lülisse.

Kliendi tundmine
Sapa kliendid ei osta alumiiniumprofiile või -liiste – nad tahavad alumiiniumil põhinevaid tootelahendusi, mis aitavad neil endil teha turul paremaid pakkumisi. Meil peavad olema oskused ja ressursid oma klientide äritegevuse mõistmiseks. Peale selle peavad meil olema teadmised tehnoloogiast ja tootmisest, et muuta see kõik kuluefektiivseks tootmisprotsessiks.