• Eesti

Tööohutus ja töötervishoid

Pöörame väga suurt tähelepanu keskkonnale, tööohutusele ja töötervishoiule. Sapa põhimõtted on väga selged – meie tegevus on ohutu, arvestab keskkonnaga ja võtab vastutuse inimeste tervise eest.

Säästev areng on meie jaoks edaspidise kasvu põhiline eeltingimus ja me lähtume sellest kõigis keskkonnamõjude vähendamisele suunatud tegevustes. See kehtib nii ümbritseva keskkonna kui ka meie tehaste töökeskkonna kohta. Sapale on keskkond, töötervishoid ja tööohutus ning ka kasumlikkus ühe terviku erinevad osas ja neile pööratakse võrdselt palju tähelepanu.
Sapa juhtkond on vastu võtnud keskkonna, tööohutuse ja töötervishoiu põhimõtted. 2004. aastal suurenes nende olulisus veelgi, sest sellealase tegevuse arendamiseks loodi eraldi üksus. Üksuse ülesandeks on koordineerida, arendada, toetada ja innustada keskkonna-, tööohutuse- ja töötervishoiualast tegevust, kehtestada asjakohased nõuded, koguda teavet ja jagada seda üle kogu organisatsiooni. Niisuguse keskse üksuse näol on kohapealsetel Sapa ettevõtetel tugi sellealase tegevuse edendamiseks.

Sapa tööohutuse ja töötervishoiualane tegevus
Sapas ollakse veendunud, et tulemuslik tööohutuse- ja töötervishoiualane tegevus aitab kokku hoida kulusid ja suurendada ettevõtte konkurentsieeliseid. Alates 2003. aastast on tööohutus ja töötervishoid üks valdkond, millega tegeleb pidevalt ka Sapa juhatus.