• Eesti

Profiilide katsetamine – aatomite tasemel

Ideed on proovilepanekuks loodud. Mida parem idee, seda põhjalikumat katsetamist see väärib, vahel isegi kuni aatomite tasandini välja. Seepärast oleme kogu uurimis- ja arendustöö koondanud ühe katuse alla – keskusesse Sapa Technology.

Siin teevad meie heaks tööd metallurgia, keemia, metallograafia, füüsika, disaini, mehaanika ja teoreetilise mehaanika valdkonna spetsialistid. Igaühel neist on laialdased teadmised alumiiniumi omaduste ja pressimistehnoloogia pakutavate võimaluste kohta. Nende käsutuses on sulamite ja pinnastruktuuride analüüsimiseks ning erinevate konstruktsioonide tugevuse, tootmistingimuste jne hindamiseks nõutavad kõikvõimalikud katseseadmed.

Lisaks teeme pidevalt koostööd kõrgemate õppeasutuste, ülikoolide ja sõltumatute teadusinstituutidega.