• Eesti

Ideeallikas nutikamate profiilide loomiseks

Meie kogemused on kasutamiseks. Konkreetsete vajadustega ettevõtetega määratakse Sapas tegelema kindel kontaktisik ja tugimeeskond.

Loodud meeskond on teie väravaks Sapa laiahaardelise teadmiste ja kogemuste pagasi juurde. Abistame kliente kõigis küsimustes alates disainilahendustest kuni hindade ja tarneteatisteni.

Asjatundjate kaasamine
Keerukamate profiililahenduste puhul kaasatakse meeskonda spetsialiste erinevatest tegevusvaldkondadest, nt materjalitehnoloogia, disaini, tehnilise füüsika, keemia, projekteerimise, pressimismatriitside valmistamise, pinnatöötluse, tootmistehnoloogia jne alalt. Sel viisil tagab meeskond järjepideva arenemise ja ideede ringlemise. Lõppude lõpuks on ju tihe koostöö meie kui profiilitooja ja kliendi vahel eduka profiililahenduse eelduseks.