• Eesti

Oleme teinud oma osa, kuid see pole veel kõik

Foto: montering

Foto: paketering

Sapa võib teile kasulikuks osutuda ka pärast seda, kui alumiiniumprofiili pressimine, töötlemine ja pinnatöötlemine on lõppenud. Tööstuspartnerina suudame tagada, et toodetud profiil ei ole lihtsalt profiil, vaid viimistletud valmistoode, mille võib kohe saata hulgimüüjale, jaemüügikohtadesse või otse meie kliendi klientidele.

Kliendi soovi korral monteerime kokku terviksüsteeme, millest profiilid moodustavad vaid ühe osa. Me ostame lisatarvikud, pakime viimistletud (või poolviimistletud) toote ja tegeleme logistikaküsimustega. Profiile võib võrrelda klientidega: neil kõigil on omad iseärasused. Kõik lõppkliendid ja teenindusülesanded on millegi poolest üksteisest erinevad. Kokkuvõttes just selles partnerlus ju seisnebki.

Säästmine tänu lõppmontaažile ja pakkimisele

Mõned kliendid tahavad, et profiilide tarnimine oleks võimalikult lihtne: nende jaoks ei ole oluline, et profiilid oleksid transportimise ajal hästi kaitstud. Teised soovivad jällegi, et nende tellitud tooted oleksid pakitud sama hoolikalt kui kristallklaasid. Aina enam kliente soovib, et tegeleksime vähemal või suuremal määral ka lõppmontaažiga. Meie jaoks on tähtis aidata kliendil oma tegevuse arvelt kokku hoida, st teha erinevad etapid tõhusamaks, odavamaks ja kvaliteetsemaks.

Kulude vähendamine EDI abil

Tootmisvoo üheks elemendiks võib kindlasti pidada teavet. Seepärast püüame pidevalt parandada klientidega elektroonilise sidepidamise võimalusi, kasutades selleks EDI-süsteemi. Tänu tõigale, et teeme koostööd paljude ülimoodsaid logistikalahendusi kasutavate ja täppisajastusega toimivate ettevõtetega, on meil olemas vajalikud kogemused, korraldamaks tõhusat sidepidamist meie tootmisvõrgu ja kliendi ärisüsteemide vahel.

See tähendab, et saame võtta vastu EDI-vormingus tarnegraafikuid ja tellimusi. Me saadame tagasi tellimuste kinnitused ning tellimuste täitmise hetkeseisu ja etappe puudutavad andmed. Ka vahetame klientidega prognoose ja edastame elektroonilisi arveid ning seda kõike kooskõlas nende nõuetega. Juhul kui tekib vajadus veelgi tihedama koostöö järele, järgime värskeid suundumusi ja töötame välja uusi EDI-põhiseid teenuseid. Seda kõike selleks, et muuta teabevoogu veelgi sujuvamaks, kehtestada standardid kõigis valdkondades, vältida käsitsi registreerimist ja kõrvaldada vigade algpõhjused. Me oleme nimelt veendunud, et nii nagu meie, soovivad ka meie kliendid oma halduskulusid vähendada.