• Eesti

„Sapa ei ole kunagi öelnud, et miski on võimatu.”

Varem kasutas Kabe haagiselamute ehitamisel tehnoloogiat, kus elamuosa ühendati valatud klaaskiust elementide abil. „Me soovisime aga lahendust, mis oleks paindlikum, lihtsam, odavam ja ka kergem,” räägib Kabe tootmisjuht Daniel Blom.

Vana ehitusmeetodiga olime jõudnud ummikseisu. „Me soovisime töötada välja meetodi, mis võimaldaks meil muuta pikkusi kerge vaevaga ning seega ehitada uusi mudeleid kiiremini ja hõlpsamalt,” lisab ta.

See pidi hõlmama seinte ja katuse vahelisi üleminekutarindeid. Lisaks soovis Kabe töötada välja uue lahenduse haagiselamute liistude ja sisustuse jaoks. Ja see kõik pidi toimuma kiiresti..

Kabe ja Sapa töötasid koos välja lahenduse, mida rakendatakse seinte ja katuse üleminekukohtades. Muudatusi tehti isegi haagiselamu liistudes ja sisustuses.


Kabe ja Sapa lõid selleks omaette töörühma. Mõlemale poolele oli kasulik Kabe kogemus haagiselamute tootmises. Kabe koostas põhijoonised ja protsess võis alata. Milliseid probleeme ja võimalusi see tähendas? Sapa projekteeris lahendused ning asjaosalised vahetasid mõtteid selle üle. See toimus tõepoolest kiiresti – ideedest konkreetse tulemuseni läks vaid pool aastat aega.

„Meil olid edasipüüdlikud plaanid ja suured nõudmised. Paljud teised tarnijad oleksid öelnud lihtsalt, et nad ei tule sellega toime. Mulle aga meeldivad Sapa tehnikud ning ma ei ole kunagi kuulnud neid ütlemas, et midagi on võimatu. Seni on nad suutnud lahendada kõik probleemid, mis meil on tekkinud. Niisugune koostöö annab ainult indu juurde,“ ütleb Daniel Blom ning lisab: „Jääb mulje, et Sapa töötajad naudivad seda, kui me tuleme lagedale probleemiga, millele lahendus näib puuduvat.”

Katuselahendus
Lahendus koosneb kolmest profiilist, millest sisemine on tarindi kõige olulisem osa. Kogu karp, mis koosneb lamineeritud klaaskiust valmistatud seintest ja katusest, peab suutma liikuda koos sõiduki kerega. See nõuab paindlikku liigendit. Profiil liimitakse ja kruvitakse kokku väga täpselt ning selleks on sel olemas kruviaugud ja liimimispind.

Lahendus hõlmab ka kaht välisprofiili, mis katavad sisemist ning muudavad sõiduki välimuse ilusamaks. Need aga paigaldatakse klambrite abil ning neid saab eemaldada.

„Uue, pikema või lühema sõidukimudeli ehitamine klaaskiust elementide abil on aeganõudev ja väga kallis. Töövahendid maksavad seejuures miljoneid kroone. Nüüd aga, kui me ehitame uut mudelit, lõikame profiilid lihtsalt nii pikaks, kui vaja,” räägib Daniel Blom. Mis puudutab liiste ja sisustust, siis see toimub täpselt samasugusel põhimõttel.

Liistud
Liistud koosnevad samuti kolmest profiilist ning need kinnitatakse kleeplindi ja klambritega. Varem valmistas Kabe liistud klaaskiust. Nüüd on need ka osa kappide ja laegaste tarindist. Lisaks on tänu uuele meetodile võimalik liiste tunduvalt lihtsamalt ja täpsemalt paigaldada.

Ja ühtäkki on ka mudeleid lihtne muuta – pikem sõiduk, pikem profiil. Nii lihtne see ongi!

Eritellimusel tehtud sisustus
The Profiilide välimus on Kabe jaoks väga oluline. Alumiiniumpind näeb välja väga moodne ja luksuslik ning seda materjali kasutatakse ka sisustuses. Uusi profiile on kasutatud muu hulgas ülemiste kappide ja ukseraamide jaoks. Ehitusviis on samasugune nagu katuse ja liistude puhul. Kui on vaja nelja meetri pikkust kappi, siis tuleb lõigata lihtsalt vastava pikkusega profiil. Daniel Blom räägib:

„See tähendab seda, et klient saab tema vajadustele vastava sisustuse ning selle elemente saab paigaldada sama otstarbekalt kui standardlahendusega. Monteerimine on samuti muutunud tunduvalt lihtsamaks. Profiilid on toodetud nii, et neid oleks võimalik kiiresti paigaldada – neil on olemas kruviaugud, kinnitusvahendite kohad jms.

Ülemiste kappide ja ukseraamide juures kasutatud alumiiniumprofiilid jätavad moodsa ja luksusliku mulje. Ühtlasi on nende kokkupanek muutunud tunduvalt lihtsamaks.


Kaal ligikaudu 10% väiksem
„Projekteerimisel on muutunud oluliseks ka keskkond. Siinjuures on alumiiniumil minu arvates mitu olulist omadust. Kuna ta korrodeerub väga vähe, tuleb teda ka vähe hooldada ning pärast sõiduki kasutusaja lõppu saab alumiiniumi töödelda. Alumiiniumjäätmed on väärtuslik tooraine. Meie uued lahendused on saanud võimalikuks tänu alumiiniumi vormitavusele ja profiilide survepressimise tehnoloogiale. Lisaks on alumiinium kerge materjal. Seega, kui võrrelda varem kasutatud ehitusviisi uuega, siis on kaaluvõit ligikaudu 10%. See aitab omakorda vähendada keskkonnamõju,” võtab Daniel Blom kokku.