• English suomi svenska
  • YHEYSTIEDOT

Ympäristölinjaus

Sapa Profiler Ab on sitoutunut ympäristöasioihin. Meidän ympäristölinjauksemme on yksi tärkeimmistä ohjausvälineistä. Näin olemme määrittäneet tavoitteemme ja päämäärämme.

Aktiivisen ympäristötyön avulla, Sapa Profiler Ab pyrkii edesauttamaan pitkäjänteistä ja kestävää yhteiskuntaa. Tavoitteemme on pienin mahdollinen ympäristörasite. Lainsäädäntö ja lupaehdot ovat meille minimivaatimuksia.

Ympäristönsuojelu on ehto hyvälle elämänlaadulle sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Ympäristön suojeleminen pitää näkyä kaikessa toiminnassamme, sekä olla ehtona jokapäiväisessä työssä.

Maapallon resurssit ovat rajoitettuja. Tämän takia kehitys kierrätysyhteiskuntaan on pakollinen. Alumiini on helposti kierrätettävä, joten voimme edesauttaa tätä kehitystä.

Hyvä kannattavuus mahdollistaa järkeviä ympäristöpainotteisia investointeja tuotannossa ja tuotteissa. Tehokas ympäristötyö on vuorossaan perustana pitkäjänteiselle kannattavuudelle.

Me aiomme:

  • jatkuvasti kehittää tuotteita ja tuotantomenetelmiä ympäristönäkökulmaan sopiviksi. Investointeja tehdessä, meidän pitää aina perusteellisesti arvioida, mikä on ympäristön kannalta perusteltua, teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kohtuullinen;
  • säästää energian, kemiallisten aineiden ja raaka-aineiden käytössä. Ja pyrkiä vähentämään kaikkia ylijäämätuotteita;
  • kouluttaa työntekijöitä jotta he voivat tehokkaasti edesauttaa meidän ympäristötyötä;
  • kierrättää profiilijätteet omasta tuotannosta, sekä tarjota asiakkaille kierrätystä heidän profiilijätteille, niille seoksille jotka me sulatamme uudestaan;
  • edistää alumiiniprofiileiden kierrätystä asiakastuotteen elinkaaren lopussa;
  • vaatia tehokkaan ja sitoutuneen ympäristön vaalimisen kaikilta toimittajilta;
  • tiedottaa toiminnan ympäristövaikutuksista avoimesti ja perustuen faktoihin.