Sandėlys

Norėdami užtikrinti gerą logistiką, sandėliuojame mūsų profilius ir jiems priklausančius priedus centriniame sandėlyje Vetlandoje.

Mūsų skyrius atsako už sandėliavimą, profilių įsigijimą, paviršiaus padengimą, reikiamų komponentų įsigijimą ir išsiuntimą.

Norėdami patenkinti augančių rinkų Skandinavijoje, Anglijoje ir Baltijos šalyse poreikius, 2007 m. padidinome savo centrinį sandėlį Švedijoje. Dar vienas sandėlis Baltijos šalims yra įkurtas Vilniuje. Nauja sandėlių tvarkymo įranga pagerino logistiką.