• English Latvija

Alumīniju profilu glabāšana

 

Alumînijs Lai saglabātu virsmas kvalitāti, kas profiliem ir piegādes brīdī, jums ir jāatceras sekojoši noteikumi:

Turiet sausā vietā: Glabājiet profilus telpā sausā un tīrā vietā.

Turiet apsegtu: Glabājiet profilus iepakojuma tik ilgi, cik iespējams. Tas neļaus netīrumiem nonākt saskarē ar profiliem. Profilus arī jāaizsargā no šļakstiem, kas rodas metināšanas un malšanas laikā, kas var veidot mazus grūti izņemamus traipus.

Ventilācija: Glabāšanas vietu ir jāvēdina. Vēdināšana palīdz saglabāt profilus sausus. Ja profilus glabā iepakojumos, atveriet iepakojumu abos tā galos, lai nepieļautu kondensāta veidošanos, kā arī jāpārbauda, lai iepakojums nebūtu mitrs vai citādi bojāts.

Sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi, ja jums ir priekšlikumi, kā izlabot iepakojuma veidu. 

Īpaši norādījumi neapstrādātiem profiliem

Korozija nekad neveidojas bez ūdens. Plaisu korozija var izveidoties uz neapstrādāto profilu virsmas, ja lietus ūdens vai kondensāts sakrājas uz tuvu esošām alumīnija virsmām, piemēram, glabāšanas vai transportēšanas laikā. Tā rezultātā parādās plankumi, tā saucamā baltā rūsa, ar dažādu virsmas struktūru. Plankumus ir ļoti grūti notīrīt, bet tie neietekmē profilu izturīgumu.

Nav rekomendējams glabāt neapstrādātus profilus brīvā dabā. Profili var zaudēt krāsu pēc pakļaušanas skābekļa vai mitruma iedarbībai. Neapstrādātus profilus, kas tika pakļauti mitruma iedarbībai, nekavējoties jāizņem no iepakojuma un jānoslauka.

Glabājiet neapstrādātus profilus telpā sausā vietā pie pastāvīgas temperatūras, lai nepieļautu kondensāta veidošanos.

Ja strādājat ar neapstrādātiem profiliem bez cimdiem, uz tiem var veidoties rūsa vietās, kur jūs atstājāt pirkstu nospiedumus. Tādēļ vienmēr uzvelciet cimdus strādājot ar precēm.

Profilu ar apstrādāto virsmu kopšana/tīrīšana

Profili ar apstrādāto virsmu ir regulāri jātīra, lai saglabātu oriģinālo izskatu. Profilus ir jātīra ar neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem. Ļoti netīro profilu tīrīšanai lietojiet atšķaidītājus.
 
Nekad nelietojiet sārmainus tīrīšanas līdzekļus, jo profili ar apstrādāto virsmu ir jūtīgi pret šīm vielām. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus ar pulēšanas piedevām, un neberziet ar Scotch-Brite (abrazīvo sūkli), jo tas palielina mehānisko bojâjumu veidoðanas risku.