• Latvija

Darbs Sapa Profiler

Mēs visi kopā veidojam vienu komandu. Mēs attīstāmies kopā ar kolēģiem un klientiem.

Sapa Profiler darbiniekiem vienmēr ir iespēja sākt aizraujošus projektus, iesaistīties klientu attiecību pilnveidē, kā arī uzņemties jaunus tehnoloģiju un biznesa uzdevumus. Tā kā alumīnija profils vienlīdz labi var būt gan kravas auto dzinēja daļa, gan dizaina mēbeles elements, vienmēr pastāv iespēja iemācīties kaut ko jaunu – šķērsojot dažādu nozaru robežas. Turklāt tas, ka mēs ietilpstam starptautiskā uzņēmumu grupā, rada lieliskas apmaiņas iespējas pāri valstu robežām.

Klienti visā pasaulē
Apmēram divas trešdaļas no Sapa Profiler AB 1200 darbiniekiem, kas strādā Zviedrijā, ir metālstrādnieki, bet pārējiem ir dažādas augstskolās iegūtas specialitātes.

Uzņēmuma ražotnes atrodas Vetlandā un Finspongā. Tās apkalpo klientus visā pasaulē. Uzņēmuma tirdzniecības biroji atrodas Stokholmā, Gēteborga un Ūmeo.

Tehnoloģiju līderis
Mēs daudzējādā ziņā esam absolūts līderis vairākās tehnoloģijās – gan produktu attīstības, gan ražošanas apstākļu ziņā. Piemēram, 2004. gadā tika izlemts ieguldīt Sapa pastāvēšanas laikā lielākos līdzekļus modernas anodēšanas rūpnīcas celtniecībā Vetlandā.

Uzņēmums stratēģiski un sistemātiski uzlabo darba vidi, rūpējoties par personāla veselību un drošību. Mēs nešaubāmies, ka augsta produktivitāte ir savienojama ar lieliskiem darba apstākļiem.

Kompetences pilnveide
Mēs daudz ieguldām kompetences pilnveidē, kvalifikācijas paaugstināšanā, arodu apmācībā un mūsu pašu vadības attīstības programmā – Sapa akadēmijā. Mēs esam izveidojuši arī Profilu akadēmiju, kas ir atvērta gan mūsu darbiniekiem, gan klientiem.