• Latvija

Analizējiet profilu – atomu līmenī

Idejas ir domātas tam, lai tās pārbaudītu. Un labas idejas ir vērts pārbaudīt pamatīgi – dažreiz pat atomu līmenī. Tādēļ esam apkopojuši visas izpētes un attīstības aktivitātes zem viena jumta – izveidojot Sapa tehnoloģijas.

Šeit strādā metalurģijas, ķīmijas, metalogrāfijas, fizikas, projektēšanas, mehānikas un inženiermehānikas speciālisti – viņiem visiem ir plašas zināšanas par alumīnija īpašībām un ekstrūzijas tehnoloģijas iespējām. Viņu rīcībā ir visu veidu testēšanas aprīkojums, kas nepieciešams, lai analizētu sakausējumus un virsmas struktūras, kā arī izvērtētu dažādu konstrukciju stiprību, ražošanas apstākļus u. c.

Uzņēmums Sapa ir nodibinājis arī ciešu sadarbību ar vairākām universitātēm, koledžām un neatkarīgiem pētniecības institūtiem.