• Latvija

Kvalitātes politika

Sapa Profiler ieņem nozarē vadošā uzņēmuma vietu, nodrošinot nepieciešamo kvalitāti un solītos piegādes laikus. Sapa piedāvātie izstrādājumi un pakalpojumi atbilst klientu prasībām, kļūstot par svarīgu iegādes iemeslu.

Mēs to panākam šādi?

 • Kvalitātes uzlabojumi tiek veikt nemitīgi, un tie ir uzskatāmi par ikdienas biznesa neatņemamu sastāvdaļu. Sapa mērķis ir nodrošināt simtprocentīgi nevainojamas piegādes (0 līmeņa defekti). Tas ir ilgtermiņa mērķis, kura pamatā ir gatavība novērst visas kļūdas. Mūsu kvalitātes uzlabojumi tiek turpināti pat tad, kad ir sasniegts ļoti zems defektu līmenis.
   
 • Svarīgs Sapa vadības uzdevums ir kvalitātes nodrošināšana. Uzņēmuma visu līmeņu vadītāji tiek vērtēti arī pēc sasniegtajiem kvalitātes mērķiem. 
   
 • Katrs darbinieks ir atbildīgs par sava darba kvalitāti un darba procesā iegūtās kvalitātes kontroli. Mēs cenšamies veikt visus darbus pareizi jau no paša sākuma.
   
 • Sapa neizvēlas vai nu produktivitāti, vai kvalitāti – Sapa izvēlas gan vienu, gan otru.
   
 • Mūsu mārketinga un tirdzniecības aktivitātes veicina tikai tādus solījumus, kam atbilst gala produkti.
   
 • Kvalitātes ziņā iekšējā piegāde starp nodaļām un cehiem tiek uzskatīta par līdzvērtīgu piegādei ārējiem klientiem.
   
 • Sūdzības tiek apstrādātas maksimāli ātri un efektīvi. Sūdzību izskatīšanas procesu raksturo rūpes par klientu interesēm.