• Latvija

Veselība un drošība

Koncentrēšanās uz vidi, veselību un drošību. Sapa uzņēmuma politika ir ļoti skaidra: mūsu darbības tiks veiktas droši, uzņemoties atbildību par vidi un cilvēku veselību.

Mēs uzskatām, ka ilgtspējīga attīstība ir nākotnes izaugsmes pamatnoteikums, kas ir par pamatu pūlēm samazināt ietekmi uz vidi. Tas attiecas uz apkārtējo vidi, kā arī darba vidi mūsu ražotnēs. Uzņēmumam Sapa vide, veselība, drošība un ienesīgums ir daļa no viena veseluma un tiek uztverti ar vienlīdzīgu prioritāti.
Sapa Vides, veselības un drošības politiku ir pieņēmusi augstākā vadība. 2004.gadā tai tika noteikta papildu prioritāte, izveidojot jaunu Grupas funkciju šī darba attīstībai. Mērķa funkcijas ietver koordinēšanu, attīstīšanu, atbalstu un iedvesmošanu, prasību ieviešanu, informācijas vākšanu un izplatīšanu uzņēmumu starpā. Ar šīs centrālās funkcijas atbalstu mēs, vietējie Sapa uzņēmumi tiekam atbalstīti mūsu centienos sasniegt vides, veselības un drošības mērķus.

Darba drošība un veselība Sapa uzņēmumā
Sapa pārliecība ir, ka labi veselības un drošības rezultāti atspoguļojas samazinātās izmaksās un palielinātā konkurētspējā. Kopš 2003.gada veselība un drošība veido vienu no Sapa AB Direktoru valdes dienaskārtības mērķiem, 2004.gada novembrī Sapa organizēja konferenci par veselības un drošības tēmu, kuru apmeklēja aptuveni 35 speciālisti no Sapa uzņēmumiem.