• Latvija

Dabiskā cikla sastāvdaļa

Foto: en del av kretsloppetVisa veida rūpnieciskās aktivitātes nozīmē dabas resursu patēriņu un ietekmi uz apkārtējo vidi. Tas attiecas arī uz alumīnija ražošanas nozari. No otras puses, veicot alumīnija izstrādājumu dzīves cikla analīzi, kļūst skaidrs, ka alumīnija izstrādājumiem ir pozitīva ietekme uz apkārtējo vidi, salīdzinot ar citiem materiāliem.

Sapa izmantotais alumīnijs ir paredzēts gandrīz nebeidzamai otrreizējai pārstrādei. Lai gan metāla ražošanā tiek patērēts daudz enerģijas, profilu ražošanas process paredz salīdzinoši zemu resursu izmantojumu. Profilu mazās masas dēļ tie ir piemēroti arī transporta nozarei. Jo mazāka ir automobiļa masa, jo lielāka ir degvielas ekonomija. Šis ietaupījums ir daudzkārt lielāks nekā ražošanas procesā patērētā enerģija. Tādēļ attiecībā uz kopējo slodzi uz apkārtējo vidi par labu alumīnijam liecina vairāki argumenti.