• Latvija

Vides politika

Sapa Profiler pievērš lielu uzmanību apkārtējās vides aizsardzībai. Tas nemaz nav neparasti, jo uzņēmuma izcelsme ir meklējama mežu apvidū Smolandes reģionā. Mūsu vides politika ir viens no svarīgākajiem uzņēmuma vadības instrumentiem. Tādā veidā izvirzām savus mērķus un ambīcijas.

Aktīvi iesaistoties vides aizsardzībā, Sapa Profiler AB darbojas ilgtspējīgas sabiedrības labā. Mūsu mērķis ir panākt minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi. Pašreizējā likumdošana un licences nosacījumi ir uzskatāmi tikai par minimālajām prasībām.

Vides aizsardzība ir augstas indivīda un sabiedrības dzīves kvalitātes priekšnosacījums. Rūpes par apkārtējo vidi ir klātesošas visās mūsu ikdienas aktivitātēs.

Zemes resursi ir ierobežoti. Tāpēc ir svarīgi strādāt ekoloģiskas sabiedrības labā. Alumīniju ir viegli pārstrādāt, un mēs spējam veicināt šo procesu.

Augsta līmeņa rentabilitāte ļauj veikt racionālus, uz apkārtējo vidi vērstus ieguldījumus ražošanas procesā un izstrādājumos. Efektīvs vides aizsardzības darbs savukārt ir pamats ilgtermiņa rentabilitātei.

Mēs apņemamies:

  • Nemitīgi uzlabot produktus un ražošanas metodes no vides aizsardzības viedokļa. Veicot ieguldījumus, rūpīgi apsveram to ietekmi uz apkārtējo vidi, tehniskās un ekonomiskās iespējas;

  • taupīt enerģiju, ierobežot ķīmisko produktu un izejmateriālu izmantošanu un samazināt visu veidu atkritumus;

  • apmācīt personālu aktīvi piedalīties vides aizsardzības darbā;

  • veikt uzņēmumā ražoto profilu atkritumu otrreizējo pārstrādi un piedāvāt pārstrādāt klientu no sakausējumiem ražoto profilu atkritumus, kurus pārkausējam;

  • veicināt alumīnija profilu otrreizējo pārstrādi klientu izstrādājumu dzīves cikla beigās;

  • pieprasīt piegādātājiem efektīvi un regulāri strādāt vides aizsardzības labā;

  • atklāti informēt par mūsu aktivitāšu ietekmi uz apkārtējo vidi, sniedzot konkrētus datus.

Vetlandā 2006 .gada 1. septembrī