• Latvija

Vides vadība – pavisam konkrēti

Sapa Profiler AB jau vairākus gadus aktīvi cenšas samazināt uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi, piemēram, iegūstot ISO 14001 Vides vadības sistēmas sertifikātu, kas mums palīdz strukturēti un metodiski uzlabot veiktspēju attiecībā uz apkārtējo vidi . Šo aktivitāšu rezultātā esam uzkrājuši bagātīgu pieredzi:

Esam noteikuši visus svarīgos vides aspektus, kas saistīti ar mūsu darbību. Tādējādi spējam aktīvi veikt uzlabojumus, piemēram, izvirzot konkrētus vides mērķus.

Ar konkrētu rīcības plānu palīdzību mēs no vārdiem pārejam pie darbiem.

Mūsu vides vadības sistēma garantē to, ka veicam nepieciešamās aktivitātes pareizajā kārtībā un efektīvi. Arī tad, kad tiek mainīta ražošana.

Mēs esam nodibinājuši iekšējo vides organizāciju, kas veicina pieredzes apmaiņu starp mūsu ražotnēm.

Mūsu aktivitātes apkārtējās vides jautājumos nemitīgi uzrauga iekšējie auditori. Tā mums vienmēr rodas iespēja ieviest uzlabojumus.

2007. gada vides mērķi

Sapa Profiler strādā pie aptverošiem vides mērķiem. 2007. gadā pievērsām uzmanību šādiem apkārtējās vides jautājumiem:

  • enerģijas taupīšana,
  • kodīgā nātrija efektīvāka izmantošana,
  • slāpekļa efektīvāka izmantošana.

Mūsu ISO 14001 sertifikāts ir pieejams sadaļā Standarti un sertifikāti.