• Nederlands

De prijs van aluminium profielen

Een investering in het realiseren van een aluminium profiel is relatief laag in vergelijking met andere materialen en productietechnieken.

Een klantspecifiek product kent echter ook een specifieke prijs, die door verschillende variabelen tot stand komt. De klant moet rekening houden met de volgende elementen:

Kosten voor de matrijs

Oftewel het gereedschap dat de vorm van het aluminium profiel bepaalt. Een matrijs is niets anders dan één of meerdere ronde stalen platen waarin een gat is gefreesd. De prijs van een matrijs kan uiteenlopen van minder dan 1.000€ voor een kleine vlakmatrijs tot meer dan 30.000€ voor een groot holprofiel. De exacte prijs is onder andere afhankelijk van de volgende variabelen:

- Betreft het een holprofiel, met kamers of een vlakprofiel, zonder kamers?

- De omtrek (omschreven cirkel) van het profiel. Met andere woorden: Hoe groot moet de stalen plaat zijn?

- De complexiteit van de vorm van het profiel bepaalt de hoeveelheid freeswerk om de matrijs te realiseren en de levensduur van de matrijs, dus ook de prijs van de matrijs.

- Het aantal profielen dat geproduceerd moet worden met de matrijs bepaalt de kwaliteit en dus ook de kosten van de matrijs.  

Over het algemeen blijft de matrijs eigendom van Sapa en betalen onze klanten voor het alleenrecht voor het gebruik van de matrijs. In andere gevallen wordt de matrijs eigendom van de klant en krijgt Sapa als enige het gebruiksrecht over de matrijs. Het resultaat van beide varianten is echter hetzelfde.

Het aluminium

Oftewel het grondstofmateriaal. De prijs hiervan kan per moment van de dag verschillen op basis van vraag en aanbod. Wij beschikken helaas niet over een glazen bol die kan voorspellen of deze prijs gaat stijgen of dalen en kunnen dus ook geen voorspellingen doen.

Wel is het mogelijk om met Sapa een contract af te sluiten voor een vastgelegd volume tegen een vaste prijs voor een bepaalde periode, een metaalcontract. Wij kopen dan bij de start van het contract het gehele volume in waardoor de prijs gedurende de looptijd van het contract gelijk blijft, ook voor onze klant.

De omwerkkosten 

Oftewel de kosten om van aluminium een aluminium profiel te maken. Dit zijn de kosten die wij vragen om gebruik te maken van onze productiemiddelen. Deze kunnen per profielvorm sterk fluctueren op basis van onder andere:

- Ordergrootte
- Toegepaste legering
- Ingeschatte snelheid van het extrusieproces
- Hoeveelheid schroot die wordt gerealiseerd tijdens het maken van het profiel
- Gewenste inpakmethode
- Transportmethode en afstand

Verder kunnen ook andere kosten zijn meegenomen in de omwerkprijs van het aluminium profiel, zoals onder andere:

- Instelkosten van diverse machines bij een lage ordergrootte 
- Kosten voor het realiseren van het ontwerp
- Kosten voor oppervlaktebehandelingen
- Kosten voor nabewerkingen 
- Kosten voor materiaaltesten en certificaten

Wij werken met minimale bestelhoeveelheden waarvoor wij geen instelkosten berekenen. Minder bestellen dan deze minimale bestelhoeveelheid is mogelijk tegen berekening van instelkosten. Regelmatig komt het voor dat het bestellen van kleine hoeveelheden toch interessant is voor onze klanten.  

Op onze offertes drukken wij omwerkkosten uit per stuk of per meter profiel.

Kosten versus baten

Om objectief te kunnen overwegen of een investering in een aluminium profiel zinvol is, moeten bovenstaande kosten worden afgewogen tegen de baten. Door de hoge waarde van aluminium als grondstofmateriaal is de prijs van een aluminium profiel vaak hoger dan de prijs van een compont in een ander materiaal. Daarom is een investering in aluminium alleen zinvol als optimaal gebruik wordt gemaakt van de eigenschappen van het materiaal en de vormvrijheid van de extrusietechniek. Voor het maken van een goede afweging is het dus van belang om ook de volgende vragen te beantwoorden:

Kan ik door de vorm van mijn component aan te passen....

...geld besparen door mijn eindproduct sneller te assembleren'?

...geld besparen door het aantal componenten waaruit mijn eindproduct bestaat te reduceren en zo mijn logistiek te vereenvoudigen ?

... geld besparen door het aantal additionele bewerkingen te reduceren?

... geld besparen door het gewicht van de constructie te verlagen?

 Verder moet worden gekeken of toepassing van aluminium de producteigenschappen op een positieve manier beïnvloedt:

Wordt mijn product...

... functioneel beter door toepassing van aluminium?

... lichter door toepassing van aluminium en welke voordelen biedt dat voor mijn product?

... mooier door toepassing van aluminium?

... duurzamer door toepassing van aluminium?

Het maken van de juiste keuze

Het maken van deze afweging is niet eenvoudig. Alleen onze klanten kennen de specifieke kenmerken en eisen aan hun producten en alleen wij kennen de eigenschappen van aluminium en de extrusietechniek. Door deze kennis samen te brengen kunnen we samen werken naar een innovatieve en kostenefficiënte oplossing voor de producten van onze klanten. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.