• Nederlands

Lassen van aluminium

Aluminium is zeer geschikt om te lassen. De sterke oxidelaag, de grote wamtecapaciteit en het goede geleidingsvermogen zorgen er echter voor dat het lassen verschilt van dat van andere metalen.

De ontwikkeling van lasmachines en de verbeteringen in de materialen zorgen ervoor dat lassen als verbindingsmethode steeds belangrijker wordt.

MIG en TIG lassen

Van de vele lasmethodes worden in de praktijk slechts enkele gebruikt. MIG lassen wordt over het algemeen toegepast bij materiaal van met een dikte van 1 mm of meer. TIG lassen wordt toegepast op materiaal met een dikte van 1 mm of minder. De praktische bovengrens van bedraagt ongeveer 10 mm, maar dan moet het materiaal voor de verbinding worden voorbereid. Over het algemeen is de kans op fouten bij een TIG las het kleinst.

Friction Stir Welding

Een alternatief voor smeltlassen is wrijvingsroerlassen, ook wel Friction Stir Welding of FSW genoemd. Met deze techniek kan in vergelijking tot smeltlassen een hogere sterkte en een betere vlakheid en rechtheid worden verkregen.

Meer weten?

Meer informatie over lassen van aluminium, zoals aanbevelingen voor de keuze van het toevoegmateriaal en ontwerptips waardoor het laswerk aanzienlijk vereenvoudigd kan worden, zijn te vinden in ons Handboek voor Ontwerpers. Ook op onze inspiratieblog is meer te lezen over aluminium lassen en toepassingen waarin lasverbindingen zijn verwerkt. Voor specifieke vragen en realisatie van gelaste componenten kunt u altijd contact met ons opnemen.