• English Deutsch français Nederlands
Friction Stir Welding

Friction Stir Welding

FSW ofwel wrijvingsroerlassen is een manier van lassen die is gebaseerd op plastische vervorming van materiaal bij hoge temperaturen (net onder het smeltpunt).

De vervorming wordt veroorzaakt door snelroterend gereedschap dat wrijvingshitte veroorzaakt. De smeltvlakken worden vervolgens onder hoge druk op elkaar geperst, waarna een zeer sterke las met een homogene structuur ontstaat.


Sapa Extrusion Benelux beschikt over een Friction Stir Welding (FSW) installatie waarmee elementen tot een lengte van acht meter kunnen worden gelast.

De voordelen van Friction Stir Welding:

  • Grotere sterkte
  • Verbeterde dichting (niet poreus)
  • Marginale verhoging
  • Minimale warmtevervorming
  • Grote reproduceerbaarheid
  • Zeer nauwe toleranties

Een bewezen techniek

FSW is een techniek die ontwikkeld is door The Welding Institute (TWI) in Cambridge, Engeland, die zich inmiddels  bewezen heeft. Sapa heeft actief meegewerkt in het proces om theorie en laboratoriumexperimenten om te zetten in industriële productie. Sapa is in 1996 gestart met het gebruik van FSW. Nu zijn we wereldleider op het gebied van industrieel gebruik van FSW en kunnen we tot 3 meter brede gelaste panelen leveren. Diverse vooraanstaande classificatie instanties hebben na uitgebreid testen het FSW lassen goedgekeurd voor veeleisende  oplossingen voor de spoorwegindustrie en de scheepsbouw.

Meer weten?

Meer informatie over FSW is te vinden op onze inspiratieblog of de site van "The Welding Institute". Wilt u meer weten over de FSW capaciteiten van Sapa of gedetailleerde informatie over de mogelijkheden van FSW voor uw toepassing, neem dan contact met ons op.  

Updated: 2015-08-04