• English Deutsch français Nederlands
Zorg voor het milieu

Zorg voor het milieu

De zorg voor onze omgeving, ons milieu, is de basis van ons handelen. Kernwoorden hierbij zijn duurzaam gebruik van hulpbronnen, terugwinning en recycling.

Aluminium laat zich perfect recyclen zonder enig kwaliteitsverlies. Daarbij wordt slechts een fractie gebruikt van de energie die nodig is voor de productie van primair aluminium.

Sapa Extrusion Benelux denkt graag mee met de ontwikkeling van nieuwe producten en de mogelijkheden tot recycling daarvan.