• English Deutsch français Nederlands
Sapa Profiel Academie

Sapa Profiel Academie

De Profiel Academie van Sapa is een uniek en permanent forum voor uitwisseling van kennis en ervaring. Experts van Sapa geven tijdens de academie lezingen over de toepassingen van aluminium profielen.

De Profiel Academie wordt wereldwijd georganiseerd en is toegankelijk voor al onze relaties. Wilt u deelnemen aan de academie, neem dan contact op met uw contactpersoon of schrijf in via het inschrijfformulier.

Sapa: Profiel Academie - impressie


Voorbeelden cursusinhoud:

- Materiaaltechniek en corrosie
- Ontwerpen, met het oog op recycling en milieu
- Profieltechniek en ontwerp voor een optimale productie
- Maatvoering en sterkteberekening
- Oppervlaktebehandeling
- Vervorming
- Verspanend bewerken
- Mechanische verbindingen
- Lasverbindingen
- Praktijksituaties: voorbeelden en analyses van profieloplossingen met aandacht voor de totale kosten.


Dit vinden deelnemers:
‘De Profiel Academie bestrijkt een breed gebied. Dat gaf mij een goede basis voor een verdere verdieping in onderwerpen die noodzakelijk zijn voor ons in de automobielindustrie. Ik zie nu dat het materiaal en de constructiemethoden grote mogelijkheden bieden.’

‘Mijn bezoek aan de Profiel Academie gaf mij een interessante kijk op de mogelijkheden die er zijn om met aluminium profielen te construeren. De cursus behandelde de techniek en gaf ook nog een reeks ideeën voor toepassingen. Mijn kennis werd zowel verbreed als verdiept.’

Ik vond de Profiel Academie een inspirerende cursus. Effectief, geconcentreerd en uitvoerig, met een goed evenwicht tussen theorie en praktijk’.

Lees ook de ervaringen van Achilles Design op hun blog.

In het voorjaar van 2017, op donderdag 11 en vrijdag 12 mei, zal in Raeren, België, de volgende Profiel Academie worden georganiseerd. U kunt hier inschrijven voor deze editie van de Sapa Profiel Academie.

Updated: 2016-11-22