• English Deutsch français italiano Nederlands

Botsveilige lichtmasten van Sapa Pole Products

Botsveilige lichtmasten van Sapa Pole Products

Het gebruik van botsveilige lichtmasten, verkeerslichten en verkeersbordenmasten wordt steeds belangrijker voor zowel snelwegen als provinciale wegen. De Europese norm EN 12767 beschrijft de eisen waaraan botsveilige constructies moeten voldoen. Het geeft de verschillende niveaus weer van het risico voor de inzittende(n) in geval van een botsing.

Sapa Pole Products biedt veilige, betrouwbare en duurzame aluminium oplossingen voor iedere wegsituatie. We geven u de mogelijkheid om veilige wegen te creëren met volledig gecertificeerde (en goedgekeurd door een geaccrediteerde instantie) botsveilige lichtmasten in alle vormen en maten.