• English Nederlands

HE3, High energy absorbing

De veiligste oplossing als zich een obstakel bevindt achter de mast.

Wanneer men kiest voor het toepassen van botsveilige lichtmasten, dan is er keuze uit verschillende botsklassen. Wat de veiligste mast is voor een bepaalde wegsituatie hangt af van de toegestane snelheid, de aanwezigheid van andere obstakels/objecten en de mogelijke aanwezigheid van derden. De veiligste mast is de beste keuze voor zowel de inzittenden van het botsende voertuig als wel de mogelijk aanwezige omstanders.

Opstakel achter de mast
Waar zich een obstakel bevindt achter de mast zijn HE masten de beste keuze als een geleiderail niet mogelijk of wenselijk is. HE masten geven een voertuig de meeste vertraging, maar laten daarbij, over het algemeen, ook de meeste schade achter aan het voertuig. Ook zullen de inzittende(n) een grotere impact te verwerken krijgen dan bij een NE/LE mast. De Exit-speed (restsnelheid) ligt tussen de 0 en 50 km/u (bij een test met 100 km/u), waardoor het risico voor secundaire botsingen met bijvoorbeeld bomen, voetgangers en/of andere weggebruikers wordt verminderd, maar het risico blijft bestaan. De ultieme HE mast stopt de auto en biedt tegelijkertijd maximale veiligheid voor de inzittende(n), ook wel aangeduid met HE3.

De HE3 mast van Sapa 
Om aan de botsklasse 100HE3 te voldoen heeft Sapa Pole Products een genuanceerd opvangsysteem in de mast geïntegreerd. Deze gepatenteerde constructie zorgt ervoor dat het voertuig wordt vertraagd. Na botsing met de lichtmast is de snelheid van het voertuig aanzienlijk gereduceerd, terwijl dit geen nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid van de inzittende(n).