• English Deutsch français italiano Nederlands

Sapa maakt zich sterk voor MVO

Sapa maakt zich sterk voor MVO

We gebruiken onze innovatie en technische middelen om samen met onze klanten aluminium oplossingen te vinden die aansluiten bij hun milieudoelstellingen.

Wij werken op een veilige en verantwoorde wijze, waaruit respect spreekt voor het milieu en de gezondheid van onze medewerkers, onze klanten en de gemeenschap waarin we actief zijn. Bij het ontwikkelen en vervaardigen van onze producten spelen milieuoverwegingen een belangrijke rol. 

EHS managementsysteem
Eén van onze drie strategische pijlers is Environment, Health and Safety (EHS). Ter ondersteuning van de strategische bedrijfsvoering op dagelijkse basis is er een EHS-beleid opgesteld. De beheersystemen en actieplannen zorgen ervoor dat Sapa systematisch omgaat met kritische MVO vraagstukken. Het EHS-beleid is opgenomen in onze beleidsverklaring.

Cradle to Cradle® (C2C) filosofie

Geheel in lijn met onze duurzame beleidsvoering is de Cradle to Cradle® filosofie: een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen met compleet nieuwe uitgangspunten voor ontwerp en ontwikkeling van producten, gebaseerd op 100% gerecycled materiaal. Meer over de implementatie van de Cradle to Cradle® filosofie in onze organisatie en onze lichtmasten Cradle to Cradle Certified™ zilver leest u op de Cradle to Cradle pagina's.

Bewustzijn creëren in de supply chain

De Sapa richtlijnen met betrekking tot MVO vragen om een voortdurende verbetering van leveranciersnormen ten aanzien van onze MVO-uitgangspunten. Als onderdeel van deze bepaling, heeft Sapa een leveranciersverklaring opgesteld waarin de MVO-uitgangspunten die wij nastreven beschreven staan. Door het laten ondertekenen van deze verklaring door haar leveranciers wil Sapa meer bewustzijn en transparantie creëren met betrekking tot MVO in de supply chain.

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze betrokkenheid ligt niet alleen bij onze eigen werknemers en de grenzen van onze locatie. SPP wil een goede buur zijn en streeft ernaar een positieve invloed te hebben in de gemeenschap waarin we wonen en werken. Naast het creëren van werkgelegenheid, biedt SPP middelen om goede doelen en vrijwilligerswerk initiatieven te ondersteunen.

MVO rapport

Het MVO rapport van Sapa Pole Products geeft u een totaalbeeld van wat wij onder duurzaam produceren verstaan en hoe we onze duurzaamheidsvisie omzetten naar een daadwerkelijk beleid. De inhoud van het rapport is gebaseerd op de belangrijkste MVO vraagstukken waar we als bedrijf mee te maken hebben en de impact hiervan op het milieu en de samenleving. Jaarlijks wordt er een revisie gepubliceerd.

 

folder placeholder

Print version 

 

Downloads:

- Sapa Group Sustainability Report 2015 (Interactive PDF, 3.9 MB)

Sapa Group Sustainability Report 2014 (Interactive PDF, 3.2 MB)

- Sapa Group Sustainability Report 2013 (Interactive PDF, 4.3 MB)

Sapa Group Sustainability Report 2012