• Nederlands

CO2 prestatieladder

Graag besteden wij proactief aandacht aan het milieu en duurzaamheid. En uiteraard ook aan de wensen van onze opdrachtgevers. Een voorbeeld hiervan is het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatielader. 

Sapa Pole Products wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten, reduceren.

Om dit te realiseren berekenen wij jaarlijks onze CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In de afgelopen jaren hebben wij onze CO2 footprint berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirectie) conform richtlijnen van ISO14064-1.

Na het berekenen van de footprint van 2015 is bepaald dat wij in 2017 ten opzichte van 2015 5% minder CO2 zullen uitstoten.

Externe controle
De Climate Neutral Group heeft in 2015 een externe controle uitgevoerd, omdat het op dit moment niet mogelijk is een officiële audit te laten uitvoeren door een certificerende instantie. De reden hiervoor is dat de regels omtrent de organisational boundary* van de CO2-prestatieladder op dit moment niet voorzien in een mogelijkheid om Sapa Pole Products als afzonderlijke organisatie te beschouwen. De Climate Neutral Group heeft echter wel een verklaring afgegeven waarin omschreven staat dat Sapa Pole Products het volledige proces van de CO2 prestatieladder doorlopen heeft.

CO2-prestatieladder documenten 2015
Alle doorlopen stappen van de CO2-prestatieladder voor 2015 zijn terug te lezen in onderstaande documenten:

- 2015 Plan A - CO2 Footprint en energieaudit;
- 2015 Plan B - CO2 reductiedoelstellingen en actieplan 2017;
- 2015 Plan C - Transparantie en Communicatie;
- 2015 Plan D - Keteninitiatieven.

Archief documenten
Alle doorlopen stappen van de CO2-prestatieladder voor 2014 zijn terug te lezen in onderstaande documenten:
- Plan A - CO2 Footprint en energieaudit;
- Plan B - CO2 reductiedoelstellingen en actieplan 2016;
- Plan C - Transparantie en Communicatie;
- Plan D - Keteninitiatieven.

 * Organisational boundary: zijn de regels waar bedrijven zich conform de CO2-Prestatieladder aan moeten houden om de grens en de omvang van het bedrijf te bepalen.