• English Deutsch français Nederlands

Cradle to Cradle®

Natuur produceert geen afval, alleen mensen doen dat...
Bedrijven spelen een cruciale rol in duurzame verandering. Door Cradle to Cradle® kunnen we een positieve impact hebben op het milieu in plaats van het enkel proberen terug te dringen van de milieubelasting. “Het Cradle to Cradle® concept is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen”

Cradle to Cradle® 
Prof. Michael Braungart ontwikkelde samen met architect McDonough de principes van het Cradle to Cradle® concept. Compleet nieuwe uitgangspunten voor ontwerp en ontwikkeling van producten, gebaseerd op 100% gerecycled materiaal. 

De centrale gedachte van de Cradle to Cradle®
(wieg tot wieg) filosofie, is dat alle gebruikte materialen
na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product: afval = voedsel. Een verschil met  conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en er geen restproducten zijn die alsnog gestort worden .                            

Doel Cradle to Cradle®
Het doel van het Cradle to Cradle® concept is het verbeteren van de kwaliteit van producten, door:
-  gebruik te maken van milieuvriendelijke en gezonde materialen;
-  producten te ontwerpen voor materiaalhergebruik in een technische of biologische
   kringloop;
-  het bewust omgaan met energiebronnen;
-  het bewust omgaan met waterverbruik;
-  MVO te implementeren in de beleidsvoering.

Samen op weg naar een wereld zonder afval!

Cradle to Cradle® is een geregistreerd handelsmerk van McDonough Braungart Design Chemistry, LLC.