• English Deutsch français Nederlands

Milieu

milieu

Om duurzame producten te leveren, spant Sapa zich continu in om negatieve milieueffecten die voortvloeien uit de productieprocessen te verminderen.

Wij werken op een veilige en verantwoorde wijze, waaruit respect spreekt voor het milieu en de gezondheid van onze medewerkers, onze klanten en de gemeenschap waarin we actief zijn. Bij het ontwikkelen en vervaardigen van onze producten spelen milieuoverwegingen een belangrijke rol. Ons streven is dan ook waar mogelijk altijd gebruik te maken van milieuvriendelijke en recyclebare producten.