• English Deutsch français Nederlands

CO2 reductie

Sapa zoekt continu naar maatregelen om milieubelastende emissies in de lucht terug te dringen

Other Emissions to AirWe streven ernaar om de CO2uitstoot te verminderen door het verbeteren van de energie-efficiëntie en het veranderen van energiebronnen. Daarom hebben we in samenwerking met het onafhankelijke adviesbureau Ecofys (www.ecofys.nl) ons productieproces geanalyseerd. Naar aanleiding van de resultaten zijn er op verschillende punten in ons productieproces energiebesparende verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast hebben productaanpassingen ervoor gezorgd dat er minder materiaal aluminium voor de productie van onze masten nodig is.

U kunt onze lichtmasten klimaatneutraal inkopen waarbij de resterende CO2 uitstoot gecompenseerd wordt in samenwerking met de Climate Neutral Group door credits te investeren in het Windenergieproject India.