• English français Nederlands

Klimaatneutrale lichtmasten

Al vele jaren biedt Sapa de mogelijkheid de CO2 uitstoot die vrij komt bij de productie van lichtmasten te compenseren. Vanaf 2013 wordt dit gedaan middels een wind project in India. Wilt u meer lezen over dit project, klik hier.

Klimaatneutrale lichtmasten! Hoe werkt het?

  • De overgebleven CO2 uitstoot gedurende de levensduur van de lichtmast is vastgesteld door een LCA (Levens Cyclus Analyse) scan. Aan de hand van deze cijfers kan worden berekend welk bedrag nodig is om de CO2 uitstoot te compenseren. Het compensatie bedrag varieert per mast, afhankelijk van de CO2 uitstoot.
  • Na levering van de masten ontvangt u een factuur waarop de CO2 compensatie apart vermeld wordt.
  • Dit bedrag draagt Sapa Pole Products af aan de Climate Neutral Group en wordt geïnvesteerd in de aankoop van credits voor een compensatieproject. Hierover zijn strikte afspraken met de Milieufederaties gemaakt die zijn vastgelegd in een accountantsverklaring.
  • U ontvangt jaarlijks achteraf van Sapa Pole Products en de Klimaatneutraal Groep een deelnamecertificaat waarop vermeld wordt hoeveel CO2 u heeft gecompenseerd.

Door onze lichtmasten klimaatneutraal in te kopen levert u een bijdrage aan een beter milieu. Voor nog geen € 1,00 (voor een lichtmast van 6.0 meter / diameter 120/60 mm), draagt u al uw steentje bij.

Om een impressie over het project wind in India te geven kunt u de impact rapportage hier lezen.