• English Deutsch français Nederlands

Recycling en afvalbeheer

Aluminium schroot wordt een steeds belangrijker grondstof voor de productie van aluminium

Alu LogoRecycling komt van twee primaire bronnen; afvalmateriaal uit het productieproces en de gebruikte materialen van producten die zijn verwijderd of vervangen. De Sapa Group heeft 9 eigen gieterijen met een totale recycle capaciteit tot 35.000 ton aluminium per jaar. Een van de gieterijen bevindt zich op onze locatie in Drunen. Vandaar dat wij u een percentage van minimaal 95% gerecycled aluminium in onze lichtmasten kunnen garanderen. 

Recycling van aluminium

Bij een geschikte sortering kan gerecycled aluminium steeds weer opnieuw voor dezelfde producten gebruikt worden. Aluminium wordt gerecycled:

  • zonder kwaliteitsverlies;
  • met een gering materiaalverlies: Tijdens het recyclingproces gaat slechts een klein percentage van het metaal verloren door de vorming van aluminiumoxide;
  • met een gering energieverbruik: Het recyclageproces zelf vereist slechts circa 5% van de energie die in de productie van primair aluminium wordt verbruikt.

Door aluminium te recyclen wordt ook de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderd.  

Afvalbeheer

Bij Sapa, hebben we een effectief systeem geïmplementeerd voor afvalbeheer dat zich naast metaalschroot richt op chemisch afval en ander ,algemeen afval. Dit systeem kan gebruikt worden voor afvalinzameling, sortering, opslag en recycling.

Een nieuwe dienst die Sapa u biedt is Take Back: een systeem dat oude lichtmasten retour haalt waarna de onderdelen gedemonteerd worden en alle materialen teruggebracht in de technische kringloop. Dit systeem sluit goed aan bij de Cradle to Cradle gedachtegang, welke filosofie een belangrijk onderdeel vormt van onze bedrijfsvoering.