• English français Nederlands

Water

Water is een kostbare, natuurlijke hulpbron

Water surface treatment

Sapa gaat zuinig om met water en hanteert strikte richtlijnen voor het waterverbruik. De strategie omtrent het waterverbruik is erop geënt de kwaliteit van het water te behouden en het watergebruik te minimaliseren: 

  • Watergebruik wordt tijdens het gehele productieproces in acht genomen.
  • Water wordt beschermd tegen vervuiling en in iedere productiestap wordt efficiënt en zorgvuldig met water omgegaan.   
  • Afvalwater wordt op een goede manier aan de aarde terug gegeven. 
  • Er vindt geen grondwaterverontreiniging plaats ten gevolge van het watergebruik in de productie.
  • Het lozen van proces gerelateerd water voldoet aan de normen van de wet- en regelgeving.