• Nederlands

Social Return

Het begrip Social Return krijgt binnen het bedrijfsleven steeds meer betekenis en zo ook bij Sapa Pole Products.

Wat is Social Return?
Social Return heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan door deze mensen een arbeidsplaats, leer-/werkplekken, trainingen of opleidingen aan te bieden. 

Het aspect Social Return is met name bedoeld voor het regionale bedrijfsleven. Bedrijven kunnen op deze manier hun sociale hart laten spreken.

Social Return en Take Back

Voor het ontmantelen van de lichtmasten krijgt Sapa Pole Products sinds 2013 hulp van medewerkers van Baanbrekers. Baanbrekers is in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de uitvoeringsorganisatie voor de sociale werkvoorziening en de bijstand. Dit sluit perfect aan bij de Social Return maatregel, die als doelstelling heeft de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder ondersteuning niet aan het werk komen. 

                               

 

Het Take Back systeem helpt u om uw sociale doelstellingen te realiseren!