• Nederlands

CO2-Prestatieladder

2015-08-21

In het afgelopen jaar hebben wij alle stappen van de CO2-Prestatieladder doorlopen met als resultaat dat we aan alle eisen van niveau 3 voldoen.

Sapa Pole Products wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten, reduceren. Daarom zijn we in de CO2-Prestatieladder ingestapt.

Om meer transparantie te geven in de bevindingen, vindt u alle documenten omtrent de CO2-Prestatieladder op onze website. Voor een korte samenvatting klikt u op onderstaande afbeelding: 

 

Tags: 

CO2-Prestatieladder, MVO Naar het nieuws