• English Deutsch français Nederlands

Verkoopvoorwaarden

De Algemene Verkoopvoorwaarden van Sapa zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van zaken en/of het verrichten van diensten tussen Sapa Pole Products (een handelsnaam van Sapa Profiles NL B.V.) en de wederpartij.

Download de Algemene verkoopvoorwaarden Sapa Pole Products.