Produktutvikling

Våre produkter tilpasses det nordiske markedet i overensstemmelse med gjeldende normer og funksjonskrav og de ønsker som brukerne, byggherrer og arkitekter stiller.

Prototyper på nye produkter og produktløsninger, kompletteringer og forbedringer, bygges i vårt Training Center i Sverige. Her utføres også grunnleggende tester og prøver. Før et produkt er klart for markedet gjennomføres en inngående kontroll og verifisering for at tilsiktede egenskaper og kvaliteter holder mål. Den endelige testingen gjennomføres ved akkrediterte test- og forskningsinstitutter.

Vi ansvarer for utdannelse av personalet hos våre godkjente produsenter. Veiledning og undervisning foregår ved vårt Training Center i Vetlanda og ute hos respektive produsent.

Den godkjente produsenten kvalitetssikrer sluttproduktene ved P-merking.