Sapa Building System Group

Sapa Building Systems er navnet på Sapas forretningsområde som arbeider med byggsystemer basert på aluminiumprofiler. Vi forsyner effektivt markedet med
velutviklede systemer og produkter som skaper en konkret merverdi for kundene våre.

Som et globalt selskap med lokal tilstedeværelse etterstreber vi langvarige kunderelasjoner basert på nærhet, partnerskap, tillit og pålitelighet. Vi er markedsledende i Europa og tilbyr et bredt sortiment av bærekraftige, høytytende og energi-effektive byggsystemer for moderne arkitektur. Passivhus har blitt en rettesnor for eiendomsbesittere og arkitekter i de fleste klimasoner og kan realiseres med produktene våre. Aluminium har egenskaper som muliggjør innovative og pålitelige konstruksjoner og løsninger til byggebransjen.

Länk till Sapa Building System Group