Beskyttelse mot klemskader

For å redusere risikoen for klemskader i dørens bakkant har vi en løsning med såkalt klemfri bakkant. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Dørsystem 2050 med klemfri bakkant av EPDM-gummilister.