Sapa Dør 2060

Dørsystemet er bygget opp på uisolerte aluminiumprofiler med en profildybde på 60 mm. Den ytre glassingslisten er integrert i profilen for asymmetrisk plassert glass. Systemet har utskiftbare anslag. Dørbladsprofiler finnes for alle låstyper og med klemfri bakkant. Dørene kan enkelt integreres i våre fasadesystemer og glasspartier 3050, 3060, 4150, 5050 SG og 3074.

  • Utførelser: Enkle dører, pardører og møtende dører med eller uten side- og overlys.
  • Inbruddshemming: Kan fås i innbruddshemmende klasse RC2 alt. RC3 i henhold till EN 1627..
  • Utskiftbare anslag og innbruddshemming: Forenkler reparasjon.
  • Brannvern: Kan fås i brannteknisk klasse E 30 eller EI 30.
  • Personsikkerhet: Kan fås med klemfri bakkant.