Sapa Dør 2074, designlist

L-formet
glasslist
Faset
glasslist
Rektangulær
glasslist


Vårt isolerte dørsystem har en profildybde på 74 mm og er bygget opp med glassfiberarmerte polyamidlister på 30 mm. Symmetrisk plassert glass med tre alternative glassingslister: L-formet, faset eller rektangulær.

Karmprofilen utføres med fast eller utskiftbart anslag. Dørbladsprofiler finnes for smalprofillås Dørene kan enkelt integreres i vårt system for glasspartier, 3074.

  • Utførelser: Enkle dører, pardører og møtende dører med eller uten side- og overlys.
  • Personsikkerhet: Kan fås med klemfri bakkant.