Sapa Dør 2074

Vårt isolerte dørsystem har en profildybde på 74 mm og er bygget opp med glassfiberarmerte polyamidlister på 30 mm. Karmprofilen utføres med fast eller utskiftbart anslag. Den utvendige glassingslisten er integrert i profilen.

Dørbladsprofiler finnes for alle låstyper. Dørene kan enkelt integreres i våre fasadesystemer 4150, 5050 SG og glasspartier .

  • Utførelser:  Enkle dører, pardører og møtende dører med eller uten side- og overlys.
  • Fix-beslag: Profil for fix-beslag finnes.
  • Innbruddshemming: For utadslående enkeltdør. RC2 alt. RC3 i henhold til EN 1627.
  • Personsikkerhet: Kan fås med klemfri bakkant.
  • Innbruddsbeskyttelse: Kan fås i innbruddsbeskyttende klasse opp til RC 3, i henhold til NS-EN 1627.
  • Brannvern: Kan fås i brannteknisk klasse E 30, EI 30 eller EI 60.