Terskelalternativer

Døråpninger bør utformes uten nivåforskjeller dersom det ikke av f.eks. fukt- eller klimaårsaker bør finnes en terskel. En eventuell terskel bør være så lav som mulig for å gjøre passering enkelt. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

   
  Dør med anslag Dør med uisolerad terskel og rustfri beskyttelse

   
  Dør med anslag, uisolert terskel med rustfri beskyttelse.   Dør med sleplistetting