Sapa Dør 2074, dør i lettvegg

Vårt isolerte dørsystem for lettvegg har en profildybde på 74 mm og er bygget opp med glassfiberarmerte polyamidlister på 30 mm. Karmprofilen er tilpasset rasjonell montering i lettveggkonstruksjoner av plater og isolering. Innsiden kompletteres med et en spesialtilpasset utforingsprofil av aluminium for alternative veggtykkelser. Dørbladprofiler finnes for alle låstyper.

  • Utførelse. Enkeltdør, pardør.
  • Innbruddshemming. For utadslående enkeltdør.
  • Personsikring. Kan fås med klemfri bakkant.
  • Veggtykkelse. Innvendig utforingsprofil finnes for veggtykkelser: 100, 120, 150, 160, 175, 200 og 240 mm.