Fri åpning

Dører og innganger bør utformes med tilstrekkelig plass (fri åpning) for persontrafikk og rullestolbrukere. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.