Terskelalternativer

Døråpninger bør utformes uten nivåforskjeller dersom det ikke av f.eks. fukt- eller klimaårsaker bør finnes en terskel. En eventuell terskel bør være så lav som mulig for å gjøre passering enkelt. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

   
  Dør med anslag.   Dør med uisolert terskel og rustfritt belag.

   
  Dør med anslag, uisolert terskel med rustfritt beslag.   Dør med sleplisttetting.